Tios

 

TIOS  d.o.o. u svom sastavu ima imenovanu laboratoriju za verifikaciju/inspekciju mjerne opreme na stanicama za tehnički pregled vozila.


Certifikat o akreditacijiPored navedene laboratorije, također ima i kalibracioni laboratorij za umjeravanje primarnih uređaja za verifikaciju tahografa. Za navedeni kalibracioni laboratorij smo dobili akreditaciju po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006 od strane Instituta za akreditiranje Bosne I Hercegovine, čime smo potvrdili osposobljenost za izvođenje kalibracija primarnih uređaja za verifikaciju tahografa. Više o samoj akreditaciji možete pronaći na web stranici Instituta.

Svi mjeritelji/inspektori, uposlenici TIOS-a, su prošli specijalističko obrazovanje da mogu vršiti verifikaciju/inspekciju mjerne opreme.

U posjedu firme TIOS je kompletna verificirana dokumentacija dobivena od strane proizvođača opreme, te je ista potvrđena od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH.
 
Rad laboratorije se zasniva na zakonskim propisima iz oblasti mjeriteljstva, kao i preuzetim obvezama i ispunjenju zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 – Ocjenivanje usklađenosti - Zahtjevi za rad raznih tipova tijela za obavljanje insprekcije.


Za navedeni standard dobili smo akreditaciju kod Instituta za akreditiranje BiH.

Kompetentnost osoblja je dokazana kroz ispunjenje zahtjeva navedenog standarda koji se odnosi na osoblje.

Oprema koja se koristi prilikom verifikacije/inspekcije mjerne opreme na stanicama za tehnički pregled z
adovoljava sve uslove i zahtjeve navedenog standarda.

Svi rezultati mjerenja koji se dobiju prilikom verifikacije/inspekcije mjerne opreme, na bilo kojoj stanici
za tehnički pregled vozila smatraju se poslovnom tajnom i ni u kom slučaju ne mogu biti dostupna trećim licima.

Prijava