Rad laboratorije se zasniva na zakonskim propisima iz oblasti mjeriteljstva kao i preuzetim obavezama i ispunjenju zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 – Ocjenjivanje usklađenosti - Zahtjevi za rad raznih tipova tijela za obalvljanje inspekcije.

Za navedeni standard smo u postupku akreditacije kod Instituta za akreditiranje BiH.

Kompetentnost osoblja je dokazana kroz ispunjenje zahtjeva navedenog standarda koji se odnosi na osoblje, kao i stalnim usavršavanjem iz oblasti mjeriteljstva.

Oprema koju laboratorija koristi u svom radu zadovoljava sve zahtjeve navedenog standarda u pogledu opreme.

Pored navedenog standarada, laboratorij u svom radu primjenjuje i standard BAS EN ISO 10012:2003 - Sistem za upravljanje mjerenjem - Zahtjevi za proces mjerenja i opremu za mjerenje.

 

Prijava