Korisnici naših usluga su stanice za tehnički pregled vozila, na kojima se vrši provjera tehničke ispravnosti vozila, a naš cilj i obaveza je da njihova oprema bude u skladu sa zakonima koji reguliraju tu oblast a u svrhu dobijanja što kvalitetnijih ispitivanja prilikom tehničkog pregleda vozila a samim tim i sigurniju vožnju za učesnike u saobraćaju.

Kako stanice za tehnički pregled vozila, u većini slučajeva, u svom sastavu imaju i radionice za verifikaciju tahografa, a u cilju zadovoljenja potreba naših korisnika usluga u postupku smo akreditacije po standardu BAS EN ISO/IEC 17025: 2006, Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracijskih laboratorija, nakon čega ćemo biti u mogućnosti da vršimo kalibraciju primarnih uređaja za verifikaciju tahografa, a samim tim pružiti još jednu uslugu našim korisnicima.

Prijava