Naše usluge koje pružamo u laboratoriji su:

1.       Verifikacija/inspekcija mjerila kočione sile po obodu kotača motornih vozila

2.       Verifikacija/inspekcija analizatora ispušnih plinova benzinskih motora

3.       Verifikacija/inspekcija analizatora ispušnih plinova dizel motora

4.       Verifikacija/inspekcija manometra za mjerenje pritiska u pneumaticima

Prijava